RADNE GRUPE 17.09. - 20.09. 2013 godine

 


U toku ove nedjelje održana su četri sastanka radnih grupa u gradovima u kojima se realizuju projektne aktivnosti.

Na sastancima je članovima radnih grupa održana kratka prezentacija o Grupama samopomoći kao najava za treninge koje se naredne nedjelje organizuju kao dio aktivnosti planiranih u sklopu projekta za unaprijeđenje kapaciteta partnerskih organizacija.

Učesnicima je predstavljen i Akcioni plan za unaprijeđenje mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2011 - 2014 godine. Nakon teorijskog dijela prisutni na sastanku su imali priliku da diskutuju o idejama za brošure o mentalnom zdravlju koje će se pripremati kao dio promotivnog materijala.

Takođe učesnici su pripremali ideje za slogane i poruke koje će se poslati široj javnosti povodom 10. oktobra Svjetskog dana mentalnog zdravlja.


Kliknite na fotografiju da otvorite galerije sa radnih grupa

 

Top
  • Follows us our servcies