PETI SASTANAK RADNE GRUPE U KOTORU

 


Peti sastank radne grupe u Kotoru održan je 09.05.2014. godine u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti. Sastanku je prisustvovalo medicinsko osoblje Centra za mentalno zdravlje Kotor i Specijalne bolnice za psihijatriju, koji su počeli sa realizacijom pilot projekta kućnih posjeta osobama sa problemima sa mentalnim zdravljem

Dr Paolo Sera, konsultant Caritasa Italije je prisustvovao ovoj radnoj grupi i sa prisutnima je podijelio svoja iskustva iz oblasti kućne njege jer je dio svoje karijere proveo radeći baš u toj oblasti, te su njegova zapažnja i sugestije bile od velikog značaja.

Alessandro Cadorin je predstavio naredne aktivnosti predviđene projektom i najvio je trening koji će se organizovati za medicinsko osoblje centara za mentalno zdravlje iz Kotora i Podgorice i Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota na temu "Metodolgija grupa samopomoći".

 

 

Top
  • Follows us our servcies