Mentalno zdravlje u Crnoj Gori

U skladu sa svojom misijom, da unapređuje, zalaže se i poboljšava kvalitet života osoba u potrebi Caritas Barske nadbiskupije je započeo još jedan projekat u oblasti promocije mentalnog zdravlja OPEN MIND.

Projekat je nastao kao rezultat potrebe da se poboljša društvena i politička zastupljenost osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljemi u Crnoj Gori i da se ojača angažman i unaprijedi djelovanje crnogorskog nevladinog sektora u ovoj oblasti.

Partner u projektu je Caritas Italije, a kofinansira se sredstvima iz fondova Evropske Unije. Trajanje projekta je dvije godine, a realizovaće se na teritoriji četri opštine: Bar, Podgorica, Kotor i Nikšić.

:: Saznaj više

 

Realizacija ovog sajta je dio projekta OPEN MIND koji Caritas Barske nadbiskupije
sprovodi sa partnerima Caritasom Italije i Associazione Trentino con i Balcani a kofinansiran je sredstvima EU

 

Top
  • Follows us our servcies