Sa međunarodne konferencije 10. oktobra 2014.

 


Caritas Barske nadbiskupije je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja organizovao konferenciju "Socijalna i radna integracija osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem: Servisi podrške u zajednici i inicijative civilnog društva" povodom obilježavanja 10. oktobra Svjetskog dana mentalnog zdravlja.  
Konferenciji su prisustvovali predstavnici organizacija kako civilnog tako i javnog sektora koji su bili uključeni u realizaciju određenog broja projektnih aktivnosti.
Na konferenciji su predstavljena:

  • Iskustva o zapošljavanju osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem u Italiji i Albaniji;
  • Mogućnosti zapošljavanja osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem u Crnoj Gori;
  • Inicijative civilnog sektora u oblasti mentalnog zdravlja.

Iskustva iz drugih zemalja pokazuju kako su socijalna i radna integracija osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem veoma bitne u procesu izliječenja, i zato je cilj bio da te modele predstavimo i ukažemo na njihovu važnost i rezultate koje mogu proizvesti.
Promocija liječenja i servisa podrške u zajednici bio je  jedan  od ciljeva  konferncije a istovremeno je i jedan od zadataka projekta,  jer da bi učinili da osobe koje imaju problema sa mentalnim zdrvaljem postanu aktivni članovi našeg društva moramo  svi učestvovati u procesu njihovog izliječenja. 
Konferencija se održala u hotelu"Aurel" u Podgorici.

Pogledajte galeriju fotografija

 

Top
  • Follows us our servcies