SASTANAK U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU DOBROTA - 16.01.2014.

 


Predstavnici projektnog tima OPEN MIND posjetili su Specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota kako bi se sastali sa novoimenovanim direktorom Draganom Čabarkapom i predstavili mu projekat, dosadašnje rezultate i naredne planirane aktivnosti.

Sastanku je prisustvovao i konsultant na projektu Dr Paolo Sera iz Italije koji je tom prilikom predstavio svoja dosadašnja iskustva u oblasti mentalnog zdravlja. S obzirom da se projekat OPEN MIND bavi promocijom mentalnog zdravlja, ovaj sastanak je bio od velikog značaja za planiranje narednih aktivnosti od koji se neke mogu desiti upravo u saradnji sa ovom ustanovom.

Takođe projektni tim se sastao i sa dr Aleksandrom Tomčukom, psihijatrom iz Dobrote, koji u saradnji sa CMZ Kotor planira da u okviru Twining Light projekta, koji se tiče unaprijeđenja servisa u oblasti mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, pokrene pilot projekat kućne njege kojim bi bio obuhvaćen određeni broj pacijenata. Dr Paolo Sera ima iskustva u oblasti kućne njege s obzirom da je dio svoje karijere proveo radeći baš u toj oblasti, pa je ovaj sastanak bio odlična prilika da neke od najznačajnih stvari podijeli sa medicinskim osobljem.

S obzirom da bi realizacija projekta kućne njege u oblasti mentalnog zdravlja značila početak procesa deinstitucionalizacije koju kroz projekat OPEN MIND često pominjemo i radimo na promovisanju njenih dobrih strana, Caritas je ponudio svoju pomoć i saradnju u planiranom pilot projektu.

 

Top
  • Follows us our servcies