Caritas Crne Gore donirao automobil Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor

 


Caritas Crne Gore je uz podršku biskupijskog Caritasa Vittorio Veneto iz Italije donirao automobil Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor kako bi pružio podršku timu za komunalnu psihijatriju i obezbjedio sredstvo kojim će obilaziti pacijente u njihovim kućama. Ova donacija je rezultat prepoznavanja sve izraženije potrebe da se osobama sa mentalnim poteškoćama ne pruža pomoć samo u institucijama već i u zajednici. Tim za komunalnu psihijatriju će obilaziti osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem na području opštine Kotor i u njihovim kućama pružaće im podršku iz domena usluga koje su dobijali u Centru za mentalno zdravlje. Saradnja sa Specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota nastala je kroz realizaciju projektnih aktivnosti.

 

 

Top
  • Follows us our servcies